Strona główna

 Kontakt  Pomoc
Szybkie zamówienie (krok 1)
 
 

Aspekty prawne: Gwarancja jakości świadczonych usług SLA

 

Strona główna

 

Oferty promocyjne

 

Aktualności

 

Hosting i serwery

 

   Serwery wirtualne

 

   Konta VDS

 

   Root serwery

 

   Opcje dodatkowe

 

Rejestracja domen

 

Certyfikaty SSL

  

Wsparcie techniczne

 

Rozliczenia i płatności

 

Kontakt z obsługą

 

Aspekty prawne

 

   Regulamin

 

   Gwarancja jakości

 

   Polityka bezpieczeństwa

 

   Polityka prywatności

 

   Netykieta

 

   Polityka antyspamowa

 

   Rozstrzyganie sporów

 

 

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
Gwarancja Jakości Świadczonych Usług przez netlook.pl

Gwarancja Jakości Świadczonych Usług przez netlook.pl dotyczy każdego, kto w myśl Regulaminu usług hostingowych jest Klientem Usługodawcy oraz nie posiada żadnych zadłużeń finansowych wynikających z zawartych umów z Usługodawcą.

Gwarancja uptime'u wykupionej usługi

netlook.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby łączny czas dostępu do wykupionej przez Państwa usługi poprzez protokół HTTP wyniósł co najmniej 99,9% w skali opłaconego okresu abonamentowego. Ta gwarancja jest rozliczania jednorazowo w okresie abonamentowym na podstawie systemu kontrolnego netlook.pl. Jeżeli procent czasu, przez jaki będą mogli Państwo korzystać z usług oferowanych przez netlook.pl będzie mniejszy niż 99,9% w skali opłaconego okresu abonamentowego, i czas w którym nie mieli Państwo dostępu do naszych usług nie będzie wykluczony zgodnie z niżej prezentowaną listą wykluczeń, netlook.pl zobowiązuje się do zwrotu kosztów abonamentu wykupionej przez Państwa usługi w kwocie proporcjonalnej do czasu, w którym nie mieli Państwo dostępu do usług lub usługa nie była świadczona, a który to dostęp jest gwarantowany na podstawie specyfikacji wykupionej usługi, Regulaminu usług hostingowych oraz niniejszego SLA. Aby otrzymać zwrot przedmiotowej kwoty abonamentu należy wysłać do netlook.pl stosowne żądanie - adres do korespondencji w tej sprawie to ksiegowosc@netlook.pl, które zostanie rozpatrzone najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia tego żądania przez netlook.pl.

Wykluczenia w gwarancji uptime'u:

Poniżej prezentujemy listę wykluczeń, które nie wpływają na pomniejszenie się statystyki łącznego czasu dostępu do usług, jeżeli wystąpią i nie wpływają na pomniejszanie się procentu, który opisuje czas dostępu do usług w czasie trwania okresu abonamentowego:

- sytuacje na które nikt nie ma wpływu, bez ograniczeń nakładanych przez jakiekolwiek organizacje czy rządy, w tym wojny, insurekcje, sabotaże, embarga, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, tornada, strajki, opóźnienia w transporcie, przerwy w działaniu łącz telekomunikacyjnych, awarie sprzętu, awarie oprogramowania, przerwy w dostawie prądu
- awarie łączy dostępowych do usług (np. przerwanie światłowodów, które łączą usługi z Internetem)
- awarie sprzętu, który pośredniczy w dostępie usługi wykupionej przez Klienta do Internetu, w tym awarie routerów, switchy, serwerów na których świadczone są usługi itp.
- zaplanowane lub niezaplanowane aktualizacje oprogramowania dotyczące sprzętu jaki udostępnia usługi, aktualizacje i wymiany sprzętu na którym świadczona jest usługa, w tym wymiany zasilaczy serwerów, dysków twardych, pamięci itp.
- awarie serwerów DNS, w tym serwerów DNS utrzymywanych przez netlook.pl,
- ataki na sieć i łącza internetowe, które łączą platformy sprzętowe na których świadczone są usługi z Internetem,
- awarie spowodowane przez obsługę techniczną netlook.pl lub osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną, wykonujące zadania z dyspozycji netlook.pl lub dowolnego usługodawcy, w którym netlook.pl współpracuje,
- sytuacje spowodowane przez działania klienta, które naruszają Regulamin usług hostingowych bez żadnych wyjątków.

Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii serwerów lub braku dostępu do wykupionych przez Klienta usług

netlook.pl zobowiązuje się do zareagowania w najkrótszym możliwym czasie na zgłoszenie użytkownika o awarii lub braku dostępu do usługi. Czas reakcji netlook.pl na zgłoszenie problemu przez użytkownika wynosi maksymalnie 24 godziny, bez względu na porę oraz dzień, w którym nastąpiło zgłoszenie. W większości przypadków czas reakcji obsługi serwisowej netlook.pl nie przekracza kilku-kilkudziesięciu minut, niemniej warunki SLA określają z nawiązką górne granice czasu reakcji. Wykupując dowolną usługę w netlook.pl mogą mieć Państwo pewność, że cały czas czuwamy nad tym, aby Państwa usługa była dostępna oraz zawsze jesteśmy gotowi do pomocy, w przypadku gdy mają Państwo jakiekolwiek problemy z konfiguracją czy dostępnością usługi. Wszystkim naszym Klientom oferujemy bezpłatny dostęp do Całodobowego Centrum Pomocy Technicznej https://support.netlook.pl

Dodatkowe warunki:
Integralną częścią Gwarancji Jakości SLA netlook.pl jest Regulamin usług hostingowych https://www.netlook.pl/regulamin.htm

 

 
 

Infolinia: 0801 000 859 • e-mail:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2018 o12.pl sp. z o.o. Netlook.pl Hosting